Stopp i tårvägarna

Besvär med rinnande ögon beror oftast på att avflödet via tårvägarna (som ska fungera som ögats stuprör) inte fungerar helt perfekt.

Att ögonen rinner utomhus, och särskilt i kyla och blåst, brukar man inte betrakta som onormalt, utan snarare som ett svar på ögats behov av extra sköljning under dessa förhållanden.

Trånga förhållanden i tårkanalerna är vanligast hos nyfödda samt hos äldre. Slemhinnesvullnad, återkommande infektioner, sekretpluggar m.m. kan göra att tårvägarna täpps till. Resultatet blir att tårvätskan rinner över kanten.

Hur behandlas stopp i tårvägarna?

Stopp i tårkanalen, vilket fastställs vid tårvägsspolning hos ögonläkaren, behandlas med ett mindre ingrepp i lokalbedövning (s.k. tårvägssondering), då man med en silvertråd "rensar" kanalen. Man för ner en silikonslang, som lämnas kvar i tårvägarna under några månader för att inte tårkanalen genast skall täppas till på nytt.
Ingreppet kan vara förenat med ett visst obehag, och besvären har en tendens att återkomma trots dessa åtgärder. Därför kan det vid måttliga tårflödesbesvär vara klokast att avvakta med tårvägssondering.

I avvaktan på sådant ingrepp eller vid ofullständigt stopp i tårvägarna behandlar man ibland, i hopp om viss förbättring, med avsvällande och bakteriedödande ögondroppar. Vid återkommande perioder av varig sekretion ur tårkanalen ges ofta antibiotika.