LASEK/ELSA

Så här går en LASEK/ELSA operation till.

LASEK  eller ELSA, som metoden även kallas, innebär att man, efter bedövning med ögondroppar, lösgör hornhinnans yttersta cellskikt (= epitelet) med hjälp av en svag alkohollösning. Ytskiktet förs sedan åt sidan och laserbehandlingen utförs.
Det lilla sår som lasern åstadkommit på hornhinnans yta täcks sedan med en s.k. bandagelins. Du behöver inte ha något annat bandage och kan ha ögat öppet direkt efter behandlingen. Du kan sedan själv ta ut bandagelinsen efter 3 dagar, så som du gör med en vanlig kontaktlins. Trots bandagelinsen kan en viss värk- och skavkänsla uppkomma. Hur mycket besvär man får är väldigt individuellt och man kan ha det även under tiden bandagelinsen sitter i.

Att tänka på efter din operation

De första dagarna efter ingreppet är hornhinnan svullen, vilket ger dimsyn. Redan efter en vecka har synen förbättrats avsevärt och i de flesta fall är synskärpan helt stabiliserad efter 1-3 månader. Att se på TV eller läsa skadar inte ögat. Du bör dock vara försiktig med att utsätta ögat för dammiga miljöer och starkt solljus. Vi rekommenderar därför att du bär solglasögon utomhus de första månaderna efter behandlingen vid solsken. Eftersom det tar ett tag för synen att stabiliseras kan man välja att ett öga i taget men det går också bra att operera bägge samtidigt.

Vilka synfel lämpar sig LASEK/ELSA för?

LASEK/ELSA lämpar sig bäst för låg när- och översynthet – även i kombination med astigmatism. Det är en relativt sett mycket säker och enkel metod även om läkningstiden är längre och obehagen större än med LASIK och ICL.