Grå starr

Capio Medocular har opererat grå starr sedan 1988 och utför idag ca 17 000 gråstarroperationer per år, vilket är drygt 15% av alla gråstarroperationer i landet.

Gråstarr är världens vanligaste operation

De flesta äldre drabbas förr eller senare av grå starr eller katarakt som sjukdomen också kallas. Idag behöver detta inte medföra några större problem för den drabbade eftersom gråstarr oftast kan opereras med mycket gott resultat. För att minska synproblemen för patienten och samtidigt minska risken för komplikationer bör inte operationen skjutas upp. En gråstarroperation är idag världens vanligaste operation, bara i Sverige görs det ca 120.000 gråstarroperationer per år.