Frågor och svar om grå starr

Gråstarr är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre personer drabbas av. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om gråstarr.

Varför får man grå starr?

Grå starr, eller katarakt som det heter på medicinskt fackspråk, innebär att ögats lins grumlas och blir mer och mer ogenomskinlig. Alla människor drabbas i större eller mindre utsträckning.

Orsakerna till grå starr kan variera. Försämrad näringstillförsel till linsen eller långvarig exponering för starkt solljus kan spela en viss roll.

 

Vad kan man göra när man får problem?

Den enda effektiva behandlingsmetoden är operation. Den grumliga linsen tas bort och ersätts med en lins av plast som opereras in i ögat. Det finns inga ögondroppar eller andra mediciner som hjälper mot grå starr.

 

Går det alltid att operera grå starr?

Om grå starr är den enda orsaken till synförsämringen finns det nästan alltid anledning att rekommendera en operation. Har synnedsättningen även andra orsaker, som t ex åldersförändringar i näthinnan, diabetes, hornhinneförändringar eller grön starr, är det däremot inte säkert att operationen ger någon påtaglig synförbättring. Dock upplever många patienter, trots samtidig förekomst av även andra ögonsjukdomar, god hjälp också av en liten synförbättring sedan gråstarren opererats.

 

Finns det några risker med operationen?

Alla kirurgiska ingrepp innebär givetvis en viss risk för komplikationer. Men tekniken att operera grå starr är så väl utvecklad att man, utan att överdriva, kan säga att riskerna är ytterst små.

 

Hur bra blir synen efter en gråstarroperation?

Om synnedsättningen inte beror på något annat än grå starr blir synförmågan mycket bra.

Grå starr botas helt med en gråstarrsoperation och kan alltså inte komma tillbaka.

Efter några månader kan dimsyn ibland återkomma. En vanlig orsak är s k efterstarr vilket dock enkelt och smärtfritt kan tas bort med hjälp av laser.

 

Kan jag operera min gråstarr privat?

Tidigare var man tvungen att vänta tills starren "mognat" innan man kunde operera det dåliga ögat. Idag är det annorlunda. Tack vare förfinad operationsteknik och nya moderna plastlinser kan man nu operera ögat så snart patienten upplever att synförmågan försämrats på grund av linsgrumlingen.

Det här har gjort att många människor idag står i kö för en starroperation i den offentliga vården. Ibland kan väntetiden bli längre än vad många äldre människor tycker är rimligt. Därför kan en privat ögonoperation vara ett alternativ.

Capio Medocular samarbetar även med de allra flesta försäkringsbolag som erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar