Priser

I Sverige gäller fritt vårdval för gråstarrsoperationer, vilket innebär att du kan operera dig hos oss mot vanlig patientavgift.

Som alternativ till offentligt finansierad gråstarrskirurgi erbjuder Capio Medocular även möjlighet för den som önskar att själv bekosta sin operation. En gråstarroperation kan ingå i skyddet för privata sjukvårdsförsäkringar, kontrollera vad som gäller med ditt försäkringsbolag.  

 

Pris privatbetald operation

Vill du bekosta din egen operation är priset från 13 900 kronor per öga, beroende på val av lins. Det lägre priset avser en vanlig standardlins (monofokal lins). Vill du däremot kunna se bra på både långt och nära håll kan du välja en multifokal lins.

I priset för privata gråstarroperationer ingår:

  • förundersökning
  • operation
  • alla nödvändiga mediciner
  • återbesök
Förundersökning som ej leder till operation kostar 800 kronor.

För mer information kontakta oss per telefon.

 

Medfinansiering av speciallinser

Som landstingspatient, kan du om du opereras, i Stockholm, Jönköping eller Hallands län du betala en mellanskillnad mellan en standardlins och en speciallins som även tar bort synfelet. Landstinget står då för operationskostnaden och du för kostnaden för speciallinsen. Du behöver alltså inte vara skriven i någon av dessa landsting utan har möjlighet att utnyttja det fria vårdvalet.

Din kostnad blir då: 18.800 kronor per öga för en s.k. multifokal lins. 

Information om linser och metoder