Gråstarr

Grå starr är en grumling i ögats lins. Sådana grumlingar är vanligast i högre åldrar, men kan även uppkomma hos yngre. En speciell form förekommer t.o.m. hos nyfödda. Den medicinska termen för gråstarr är katarakt. Orsaken till grå starr är okänd. Vissa samband kan finnas mellan exempelvis långvarig inverkan av starkt solljus, tidigare ögonskada, andra ögonsjukdomar, vissa läkemedel eller med andra sjukdomar.

Hur känner man igen grå starr?

I tidigt skede av gråstarren kan man få besvär med bländning. Färger börjar uppfattas annorlunda (ofta gultonade), och i takt med ökade linsgrumlingar försämras synen. Som regel uppfattas synförsämringen som gradvis och långsam, men ibland lägger man märke till den mera plötsligt, t.ex. när man råkar hålla för det andra, bättre seende ögat. Oftast finns grå starr i båda ögonen, men då besvären uppmärksammas kanske ena ögat har betydligt tätare grumling än det andra ögat. Väsentligen ensidig synnedsättning ger vanligtvis besvär med avståndsbedömning, t.ex. svårigheter att hälla upp i en kopp eller besvär med att gå i trappor.


Hur behandlas grå starr?

Gråstarr behandlas med en operation där man tar ut den grumliga linsen ur ögat och sätter dit en ny, av plast. Detta kan låta dramatiskt, men med moderna metoder är det en för patienten enkel operation. Det är graden av synnedsättning i kombination med patientens obehag eller upplevelse av synhandikapp som avgör om och hur snart en operation behöver utföras. Hur bra man kan se efteråt beror oftast på hornhinnans, näthinnans och synnervens tillstånd. Om linsen är mycket grumlig kan det vara svårt att bedöma näthinnan och synnerven då dessa ju sitter bakom linsen. Förr i tiden ansåg man att gråstarren behövde "mogna" innan operation. Idag vet man att en riktigt tät gråstarr är tekniskt svårare att operera, och om man väntar alltför länge kan starren bli "övermogen" och då skapa inflammation i ögat. Det anses därför numera klokast att operera gråstarr innan synen helt fördunklats på det grumliga ögat.

Operationen medför synförbättring hos över 90% av alla som opereras. Det finns inga droppar eller mediciner som hjälper mot gråstarr.

Läs mer om linsen i ögat

Läs hur en gråstarroperation går till

Läs mer om gråstarrsoperationer förr i tiden