Senhinneinflammation (sclerit, episclerit)

Inflammation i senhinnan kallas på fackspråk för sclerit.

Om inflammationen mest är ytligt belägen kallas den för episclerit, vilket är den vanligaste och mer beskedliga formen. Orsakerna till senhinneinflammationer är ofullständigt kända. Vissa samband tycks finnas med olika reumatiska sjukdomar eller bindvävs-sjukdomar, särskilt beträffande den mera djupgående scleriten. Episclerit uppträder ofta utan samband med sådana sjukdomar, men startar inte sällan då kroppen är "lite i olag", exempelvis vid infektioner, hormonella omställningar, etc.

Hur känner man igen senhinneinflammation?

Episclerit brukar yttra sig som en rodnad på ögonvitan inom ett avgränsat område. Rodnaden kan ibland vara kraftig och skifta i en blåröd nyans. Olika grad av värk kan kännas, och det rodnade området ömmar vanligtvis vid beröring. Symtomen vid sclerit är desamma men brukar vara ännu kraftigare och ibland har rodnaden större utbredning på ögonvitan.

Hur behandlas senhinneinflammation?

Inflammationsdämpande ögondroppar, oftast med kortison brukar ganska effektivt åstadkomma utläkning inom loppet av 1-2 veckor, men ibland blir läkningstiden längre. För scleritens del är det viktigt, att kända reumatiska besvär eller andra bindvävssjukdomar är så effektivt behandlade som möjligt.

Senhinneinflammationer tillhör de besvär, som har en tendens att återkomma. De gör det dock långtifrån alltid. I det enskilda fallet är det omöjligt att ange något om risker för nya inflammationer. Ju tidigare man kommer under behandling, desto bättre brukar läkningsbetingelserna vara.