Synnervsinflammation

Orsaken till synnervsinflammation är okänd. Den uppkommer ofta helt utan påvisbar yttre orsak, men inte sällan i samband med, att kroppen i övrigt är "lite i olag", exempelvis vid infektioner etc. Samband med vissa virus- eller inflammatoriska sjukdomar har misstänkts men inte kunnat säkerställas.

Hur känner man igen synnervsinflammation?

Inflammation på synnerven yttrar sig oftast som en mer eller mindre tydlig försämring av synen, vanligtvis bara på ena ögat. Ibland kan man uppfatta, att centrala delar av ögats synfält är suddiga eller helt fallit bort. Vid jämförelse med det friskare ögat kan man i vissa fall märka att färger uppfattas blekare eller "mindre mättade" med det drabbade ögat.

Hur behandlas synnervsinflammation?

I de flesta fall går inflammationen över av sig själv inom ett par månader. Behandling med kortisontabletter har prövats men utan säker effekt. Man kan heller knappast genom sin livsföring påverka sjukdomsförloppet, men alkohol och andra medel med skadlig verkan på nervvävnad bör undvikas.

Inflammationen läker oftast helt utan märkbara restsymtom. Om man är frisk för övrigt är risken för nya inflammationsepisoder liten. Först om man skulle drabbas av upprepade inflammationer löper man större risk för bestående skada på synnerven, vilket kan medföra försämrad synfunktion.