Virusinfektion på hornhinnan

Hornhinnan som finns längst fram i ögat ska vara som en klar, ljusbrytande, lagom välvd glasskiva. Hornhinnan en av våra absolut mest smärtkänsliga kroppsdelar.

Hur känner man igen virusinfektion på hornhinnan?

En virusinfektion på hornhinnan, som ofta uppkommer i anslutning till en förkylning, ger små, spridda grå fläckar och sår på hornhinnans yta. Något disig syn, skavkänsla, värk, ljuskänslighet och tårflöde brukar bli följden. I den mån man riskerar att smitta andra, sker detta sannolikt via handkontakt. Skärpt handhygien kan därför rekommenderas.

Hur behandlas virusinfektion på hornhinnan?

Det finns ingen effektiv behandling mot själva virusinfektionen. Smörjande salva (ibland även innehållande bakteriedödande medel mot ev. pålagrad bakteriell infektion) används ibland för symtomlindring.
Infektionen läker ut av sig själv. Det är mycket sällsynt med bestående synpåverkan. Då och då blir dock läkningsförloppet mycket långsamt, vilket ibland misstänks bero på en överdrivet kraftig inflammationsreaktion av kroppens immunförsvar. Man kan då påskynda läkningen av hornhinnan med kortisondroppar. En nackdel är att denna behandling ofta behöver pågå relativt lång tid, ibland i flera månader.

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan tillfälliga problem med att tåla kontaktlinser och virusinfektion. Förutom att avstå från kontaktlinser brukar man därför behandla på samma sätt som vid virusinfektion. I undantagsfall kan dessutom infektion med herpesvirus (munsårsvirus) efterlikna bilden vid ospecifik virusinfektion i hornhinnan. Om man misstänker herpesvirus behandlar man istället med en speciell herpesdödande ögonsalva. Se även Herpes Simplex-virus på hornhinnan