Optiska synfel

De flesta av oss har något optiskt synfel. Sifo har vid två tillfällen genomfört en undersökning, på uppdrag av Medocular där syftet var att kartägga svenska folkets synstatus.

Tabellen visar vad folk svarade på frågan:
Hur är Din syn - är Du närsynt, översynt, astigmatisk eller är Din syn felfri?

  
Synfel/korrektionAndel
Felfri syn 27%
Närsynt 33%
Översynt 21%
Astigmatisk 17%
Endast läsglasögon 6%
Synskadad/blind 1%


Hur tolkar du ditt glasögonrecept?

Ett glasögonrecept, likt exemplet nedan, består av ett antal siffervärden som förden som saknar optikerutbildning obegripliga. Nedan finner du en förklaring på vad de olika siffrorna står för.

 SfärCylinderAxel
OD/Hö -2,00 -0,75 90
OS/Vä -1,75 -1,0 175

 

De latinska termerna OD (Oculus Dexter) och OS (Oculus Sinister) betyder höger respektive vänster öga.

Sfär-kolumnen indikerar graden av ditt synfel, d.v.s. hur när- eller översynt du är. Ett plustecken (+) före värdet betyder översynthet och ett minus (-) betyder närsynthet.

Cylinder står för den uppmätbara astigmatismen (brytningsfelet).

Om du är astigmatisk är din hornhinna inte sfärisk utan formad mer likt en amerikansk fotboll eller som baksidan av en sked. Vilken riktning denna oregelbundna krökning har varierar från person till person. Axel-kolumnen beskriver riktningen i grader från horisontalläget. Koordinatsystemet för receptet går från 0 till 180 grader med 90 grader i vertikalled, eller "klockan tolv"

Läs vidare