Så blir du patient hos oss

Det råder fritt vårdval för ögonsjukdomar, vilket innebär att du själv bestämmer var du vill behandlas.

Till vår ögonklinik, som är ansluten till ett landstingsavtal, kan du söka dig för problem som t ex irritation i ögonen, förändringar i gula fläcken, undersökningar för grön- och gråstarr, operation av gråstarr, m.m., m.m.

Genom vårt avtal med landstinget betalar du vanlig patientavgift när du kommer till vår ögonmottagning.

I Jönköpingslän råder remisstvång, vilket innebär att du behöver remiss från husläkare eller optiker. När vi har mottagit remissen skickar vi en kallelse till dig. Du kan även boka tid på telefon: 036-291 47 00.

Här kan du se aktuella väntetider bland Jönköpings ögonvårdgivare. Som du ser så kan vi erbjuda dig mycket korta väntetider.

Vill du slippa glasögon efter gråstarroperationen?
För dig som ska opereras för gråstarr kan det vara bra att känna till att om du är skriven i Jönköpings län, så har du rätt att själv betala mellanskillnaden för att få en speciallins inopererad som gör att du kan slippa glasögon eller kontaktlinser.

Än en gång - välkommen till oss i Jönköping!