Ålderssynthet

Ålderssynthet beror på att ögats lins stelnar och inte ändrar form för att kunna fokusera på olika avstånd - man kan inte längre ackommodera.

För det flesta brukar detta inträffa gradvis från 40 - 45 års ålder. Är man närsynt kan man kompensera detta genom att ta av sig glasögonen när man läser men över- och normalsynta måste använda läsglasögon, ha lästillägg i sina glas eller använda progressiva glasögon. En närsynt som använder kontaktlinser måste också ha läsglas för närarbete. Man kan ibland anpassa sina kontaktlinser så att man inte kompenserar för hela närsyntheten i den ena linsen (eller överkompensera ena linsen om man är översynt). Då har man ett öga som är närsynt och kan användas på kortare avstånd medan det andra ögat ser bra på långt håll. Detta kallas monovision. Hur bra monovision fungerar i praktiken är individuellt. Vissa personer tycker att synen på långt håll inte blir så bra och att avståndsbedömningen blir dålig.

Den vanligaste behandlingen vid ålderssynthet är RLE - med monofokal eller multifokal lins. Monovision kan även åstadkommas med RLE, eftersom en ögonoperation är avsedd att vara permanent är det därför önskvärt att man först provar monovision med kontaktlinser innan en operation görs så att man vet att det fungerar.

Glasögonfrihet med inopererad multifokal lins - vad innebär det?

Linsen utvecklades ursprungligen för att patienter som opererats för grå starr skulle kunna se klart på alla avstånd, utan läsglasögon eller progressiva glas. Linsens optiska konstruktion och egenskaper gör glasögon nästan helt överflödiga. Denna behandling går lika bra att göra för dig som inte har grå starr och kallas då RLE. Förutom ålderssynthet (presbyopi) korrigerar behandling med multifokal lins också eventuell närsynthet, långsynthet och astigmatism/brytningsfel, så du får klar och tydlig syn på både nära håll och längre avstånd.

Trygg och beprövad ögonoperation

Behandling med multifokal lins utförs med en säker och vanligt förekommande operationsteknik. Tekniken är densamma som används vid operationer av vanlig grå starr. I Sverige utförs mer än 120 000 sådana operationer årligen. Av dessa så gör Capio Medocular drygt 10%.

Alla utvecklar förr eller senare gråstarr eftersom det är en naturlig åldrandeprocess i linsen. De som redan genomgått operation med multifokallinser kommer däremot aldrig att utveckla grå starr, eftersom den naturliga linsen har ersatts av en multifokal lins. På Capio Medocular har vi använt multifokala linser sedan 2004, vi var då först i Skandinavien med dem.

Den nya linsen varken känns eller stöts bort och behöver aldrig bytas ut! Den enda synbara skillnaden jämfört med en naturlig lins är en reflex som ibland kan ses i den nya linsen.

De flesta - men inte alla - kan opereras med multifokal lins

En grundlig undersökning av ögat är nödvändig för att avgöra om behandling med multifokal lins passar just dig . Endast de som kan anses få goda resultat av behandlingen kommer att opereras med multifokallins. T.ex. vill man inte operera in multifokal lins på patienter med andra ögonsjukdomar såsom åldersförändring av gula fläcken eller grön starr.
Den som inte lämpar sig för den här typen av lins kan få en ”vanlig” (monofokal) lins inopererad istället.

Båda ögonen bör opereras

Behandling med multifokallinsen fungerar bäst efter att du opererat båda ögonen . Den period då du har en multifokal lins i ena ögat och din naturliga lins i det andra, är en period då det är vanligt att synförmågan inte alltid är fullgod.
Vår erfarenhet är att det är bäst att operera det andra ögat så fort som möjligt eller operera bägge ögonen på samma gång.

Efterbehandling vid behov

Vissa behöver en efterbehandling för att finjustera synen så att den blir helt skarp. För vissa är en sådan efterbehandling planerad, och för andra är den ett resultat av att det inte går att göra en hundraprocentig styrkeberäkning av ögat. En efterjustering kan göras med olika metoder och beror på omständigheterna.

Efter din operation kan det vara bra att vara uppmärksam på följande

  • Att du har haloeffekter. Det är mycket vanligt med en haloeffekt (ringar runt ljuskällor) i mörker, efter operationen. Detta är något som avtar under det första året. Hjärnan vänjer sig gradvis vid haloeffekterna och ”filtrerar” bort dem.
  • Att du bäst läser på ett avstånd av 35-40 cm från ögat. Multifokallinsen gör det möjligt att se tydligt på både nära håll och långt avstånd. Linsen är konstruerad för att fungera som bäst på ca 35-40 cm avstånd!
    Eftersom du var ålderssynt före operationen är du kanske van vid att se bättre på längre avstånd än när du var yngre. Ålderssynta läser gärna med "långa armar". Efter operationen är det viktigt att återigen hålla föremålen närmare ögat, så som du kunde när du var yngre.
  • Att du läser bäst i god belysning. Som alltid är det bäst att läsa och arbeta i god belysning och nu blir det ännu viktigare. Om du upplever att läsningen är oskarp kan du pröva att öka belysningen, det brukar hjälpa.
  • Att synen på långt håll blir bättre och bättre, allteftersom du vänjer dig vid linsen. Styrkan för såväl långt som nära håll finns samtidigt i multifokallinsen. Man kan säga att två bilder visas för hjärnan samtidigt, som skall välja ut den bild som den vill se. Det gör att synen kan upplevas som svagt beslöjad, ”dubbel” eller ”tredimensionell”.
    Allteftersom hjärnan vänjer sig vid den nya linsen avtar denna känsla av lätt beslöjning. Hjärnan måste vänja sig vid ett helt nytt sätt att se och det kan ta tid!
  • Att synen på mellanavstånd kan vara något oskarp. Multifokallinsen är utformad så att du kan se klart på långt och nära håll utan glasögon. Det innebär att du kan se på TV, köra bil, se priser, sminka dig, klippa dig, läsa en bok, läsa menyer osv., utan glasögon. På avstånd kring 60-70 cm kan du se, men inte nödvändigtvis med full skärpa!

För vissa är det enklast att anpassa arbetet till de avstånd där de ser skarpt utan glasögon. Man kan t.ex. flytta datorskärmen närmare sig eller anpassa typsnittet. Andra föredrar att använda svaga glasögon vid datorn, ett par enkla läsglas med styrka +1 eller +1,5 kan räcka.

Vår erfarenhet är att synen också på medellånga avstånd förbättras allt eftersom men kan ta längre tid än synen på avstånd och nära håll.

Slutligen

Tillvänjningsprocessen i hjärnan är i högsta grad individuell och det är därför väldigt svårt att ge exakta tidsangivelser för när allt kommer att fungera som det ska med just din syn efter en operation med multifokal lins. Tålamod är en bra egenskap även i det här sammanhanget!

 

Se våra filmer om ålderssynthet!