Kvalitet & Patientsäkerhet

På Capio Artro Clinic pågår ständigt ett kvalitetsarbete som engagerar all personal oavsett yrkeskategori. Det finns naturligt med i vardagen på Kliniken - i receptionen, på mottagningen, på operation och på rehabiliteringen.

Genom nationella och interna patientenkäter följer vi regelbundet upp att vi ger patienten en god och säker vård. Genomgång av åtgärdsplan för förbättringsåtgärder sker i Ledningsgrupp, på enhetsnivå och även på de gemensamma Klinikstudiedagarna.

Läs mer om vår patientsäkerhetsberättelse för 2018.