Miljö

Vårt miljöarbete på Capio Artro Clinic


Här kan du läsa om vårt miljöarbete på Capio Artro Clinic.

  • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan januari 2011.
    Den 15 januari 2018 uppgraderades vi från ISO 14001:2004 till den nya standarden 14001:2015.
  • Vår miljöpolicy är ett viktigt instrument för att styra arbetet för en bättre miljö.  

En viktig del i vårt miljöarbete är att öppet och aktivt berätta för omvärlden om vad vi gör.

Certifikatet från Intertek

Läs vidare