Gruppträning efter din knäplastikoperation - Ortopediska huset

Rehabilitering i grupp efter din knäplastikoperation i samarbete med Capio Ortopediska huset.

Grupprehabilitering är för att du ska uppnå bästa möjliga funktion i din knäled. Det är av yttersta vikt att komma i gång tidigt med rörelseträning för att uppnå ett gott operationsresultat.

Information om knäplastikrehab i grupp. 

För bokning och kontakt:

Telefon: 08-4062700, knappval 4, lämna därefter ett meddelande.
Mail: globen.rehab@capio.se