Vanliga frågor

Hur blir jag patient hos leg fysioterapeut?

Capio Artro Clinic Rehab arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.
 
Behandling sker med eller utan remiss.
Vi tar emot försäkringspatienter.

Väntetiden kan variera då vi har egen mottagning och operation, dessa patienter har förtur. Under vissa perioder kan vi ha svårt att ta in nya patienter utifrån som inte varit i kontakt med våra läkare.

Första gången du kommer till oss gör leg fysioterapeuten en noggrann medicinsk bedömning av dina besvär.Tillsammans gör ni därefter upp en plan och sätter upp behandlingsmål som följs upp kontinuerligt. På Capio Artro Clinic tillämpar vi en helhetssyn och samarbetar kring din rehabilitering när så behövs.

En förutsättning för ett gott resultat är att du själv tar ett aktivt ansvar för rehabiliteringen.

Andra vanliga frågor