Regler & Villkor

Följande regler gäller:

• Du skall alltid "logga in" via pekskärmen före träning.

• Åldersgräns 16 år, för att vistas i gymmet utan leg fysioterapeut eller målsman. 

• Vi förbjuder all hantering och/eller intag av dopingklassade preparat.

• All träning sker på egen risk

Läs vidare