Axelledsluxation

Anatomi/Egenskaper 
Axelleden har t extremt stort rörelseomfång och detta delvis på bekostnad av stabiliteten. Muskulaturen är mycket viktig för stabiliteten, men även ledkapseln och i denna invävda ledband som ofta skadas om axeln går ur led.

Förekomst/Riskgrupp 
C:a 1,7 % av Sveriges befolkning har någon gång haft axeln ur led. Skadan är c:a 3 gånger vanligare hos män än hos kvinnor och vanlig inom t.ex. ishockey, utförsåkning, handboll, ridning och fotboll.

Hur uppkommer skadan 
Skadan uppkommer ofta i samband med ett fall och då man försöker ta emot sig i fallet. Den kan även uppkomma genom ett direkt våld mot sidan av skuldran eller i samband med en "upphakning" vid kaströrelse inom handboll.

Symtom 
I akutfallet kraftig smärta och inskränkt rörlighet. Ofta kan man se en förändrad kontur av axeln. Vid flera återfall och kronisk instabilitet får man ofta uttalade obehag då man lyfter armen ovan horisontalplanet och vrider den utåt som vid en kaströrelse. Ibland kan axeln hoppa ur då man ligger och sover om man har en uttalad instabilitet.

Hur kan man behandla skadan själv 
Om man inte tidigare haft axeln ur led bör man omedelbart söka läkare för att få hjälp att få leden på plats så snart som möjligt. Har man haft flera urledvridningar kan man ibland få leden på plats själv t.ex. genom att lägga sig på mage på en brits med armen hängand rakt ned vid sidan om britsen.

Hur behandlar en läkare skadan 
I akutskedet kan läkaren med olika manipulativa metoder få tillbaka led kulan på plats. Ibland behöver man ge smärtstillande och muskelavslappande medicinering och i vissa fall t.o.m. narkos. Läget kontrolleras med röntgen. Efteråt får man ha armen i en slynga någon vecka. Man kan relativt snabbt börja träna upp rörligheten, men det kan dröja några veckor innan man kan återgå till idrottsutövning. Är det inte första gången axeln går ur led går det oftast betydligt snabbare att komma tillbaka. Har axeln varit ur led mer än 2 gånger är risken stor att det kan bli kroniska instabilitetsproblem. Vid uttalade besvär kan det bli nödvändigt med stabiliserande operation. I tidigt skede och vid ett fåtal urledvridningar kan operationen ofta utföras med s.k. titthålsteknik. Vid mer uttalad instabilitet är det oftast lämpligt med en traditionell öppen operation.

Risk med obehandlad skada 
Vid kroniska instabilitetsbesvär riskerar man att utveckla sekundära förslitningsskador i leden. Man vet inte idag om tidig operation kan förhindra detta, men det finns tecken på att operationsresultatet blir bättre om man inte väntar alltför länge.

Träning efter operation 
De första veckorna efter operation får man ha armen fixerad intill kroppen i ett speciellt bandage. Efter operation tar det vanligtvis 4-6 månader innan man kan återuppta sin idrottsaktivitet.