Cuffruptur

Funktion/Betydelse 
Täcker med sina 3 muskel senor ledhuvudet "caput humeri". Bidrar till stabilitet och rörelseförmåga i axelleden.

Förekomst/Riskgrupp 
Cuffruptur oftast hos patienter 40-70 år. Kan komma smygande sekundärt till långvarigt impingement (se denna diagnos) eller till följd av trauma, se nedan.

Hur uppkommer skadan
Fall mot axeln eller plötsligt ryck i axeln.

Symtom 
Akut; Smärta och svårigheter att lyfta armen. Kronisk; tilltagande värk ofta nattlig värk, svårigheter att sova på axeln, svaghet i armen. 

Hur kan man behandla skadan 
Rehabrörelseträning.

Hur behandlar en läkare skadan 
Behandlingen antingen operativ eller konservativ. Färska skador och traumatiska skador lämpar sig oftast för operation. Efter operation viss försiktighet med rörelser under 4-6v. Rehabiliteringsträning under minst 6 mån. Äldre skador och degenerativt utlösta skador är ofta olämpliga att operativt laga. Det är istället viktigare med rehabiliteringsträning. Ibland har patienten vilovärk och svårt att träna. En axelledsartroskopi där man rensar bort inflammatorisk vävnad och ärr vävnad kan då vara mycket värdefull och patienten blir då ofta relativt snart smärtfri. Efter 3-6 månaders rehabiliteringsträning kan man ofta ha återfått stor rörlighet och funktion även om den grova kraften oftast blir något nedsatt. 

Risk med obehandlad skada 
Kronisk värk och funktionsnedsättning.

Träning efter operation 
Rehabiliteringsträning enligt schema.

Inverkan på framtida idrottsförmåga 
Ofta svårt att återgå till samma nivå efter stor rotatorcuffskada.

Risker för framtiden 
Finns alltid risk för reruptur.