Impingement

Anatomi/Egenskaper 
Axelleden är en komplex led som är sammansatt av flera olika ben och leder. Detta medför att rörligheten kan bli så stor, men också att risken för skador ökar. Ett flertal muskler och senor verkar över dessa leder. Led kulan på överarmsbenet ledar mot en ledpanna på skulderbladet. Ett annat utskott på skulderbladet utgör taket på skulderleden. Det kallas akromion Flera muskler fäster på skulderbladet och dessa bildar platta senor som går ut och fäster på överarmsbenets led kula. Dessa muskler åstadkommer rotationsrörelser t ex in och utåtrotation samt hjälper till att lyfta armen uppåt. Dessa muskler och senor kallas med ett gemensamt namn för rotatorcuffen. De har också en stabiliserande funktion för axeln. Mellan muskelmanschetten (rotatorcuffen) och taket på axeln (akromion) finns en slemsäck (bursa) som hjälper till att skapa mindre friktion vid rörelser mellan senorna och bentaket (subakromialbursan). Det förekommer alltid en viss nötning mellan dessa men vid stor belastning och när det finns särskilda anatomiska förutsättningar blir nötningen för stor och kan leda till överbelastningsbesvär.

Funktion/Betydelse - Se ovan.

Förekomst/Riskgrupp
 
Impingement betyder att något kommer i kläm. I det här fallet är det slemsäcken och senorna i rotatorcuffen som kläms till. Om taket (akromion) är kuverad eller har små bennabbar på undersidan ökar risken för impingement. Akromions utseende varierar hos olika individer. Ju mer böjd den är ,ju större är risken för impingement. Besvären är vanligare om man arbetar eller tränar med lyftad arm. Överarmsarbete som t ex elektriker eller målare. Simning och vissa kastidrotter kan också utlösa besvär.

Hur uppkommer skadan
Om man har anatomiska förutsättningar och det är trångt under akromion kan slemsäcken bli inflammerad. Detta gör att det blir ytterligare trångt. Sker detta under lång tid svarar kroppen på irritation med att bilda små bennabbar vilket ytterligare åstadkommer trängsel. Irritationen i senorna ger också nedsatt blodförsörjning vilket gör att det inte läker - man får ett slags ond cirkel. Ofta uppstår efterhand små bristningar i senorna och så småningom kan det även uppstå större bristningar eller att senan helt enkelt går av. Se rotorcuffruptur.

Symtom
Tidiga symtom är värk kring axeln.. Man får typiskt smärta då armen lyfts ut och upp från cirka 40-120 grader. Det brukar kallas smärtbåge. Ibland har man smärtsamma upphakningskänslor i ett visst läge. Det hugger plötsligt till och blir sen bättre. Det är ofta svårt eller omöjligt att sova på den onda axeln. Det kan vara svårt att nå till bakfickan utan smärta. Om det gått så långt att senorna brustit har man en oförmåga att lyfta upp armen, i vissa rörelser.

Hur kan man behandla skadan själv 
Man bör om möjligt undvika smärtande belastning, dvs överarmsarbete eller smärtande träningsmoment. Relativ vila, men hålla igång rörligheten. Kyla eller isning hjälper ofta mot akuta smärtor. Försiktig träning av rotatorcuffmuskulaturen med t ex gummiband. Observera att träningen skall ske i smärtfritt intervall. Man kan också ta inflammationshämmande medicin t ex Ipren under kortare tid. 

Hur behandlar en läkare skadan 
Konservativ behandling: Din doktor kan ordinera vila, kyla samt oftast rehabiliteringsträning samt eventuellt ultraljudsbehandling. Man prövar ofta antiinflammatoriska tabletter under en tid. Din läkare undersöker muskelfunktion och rörlighet och ofta testar man att ge lokalbedövning i slemsäcken under akromion, vilket nästan alltid gör att besvären tillfälligt lindras. Man kan då ge kortisoninjektion(er) på detta ställe med god effekt. Operativ behandling: Ibland räcker det inte med ovan angivna behandling. Ffa om besvären utvecklats under lång tid kan det då krävas operation för att förbättra tillståndet. Operationen syftar till att göra mera plats för senorna under akromion. Se särskild beskrivning om operation för axelimpingement. 

Risk med obehandlad skada 
Risk finns för långdragna axelbesvär, samt som nämnts ovan att senorna så småningom brister och går av, vilket kan medföra svaghet, rörelseinskränkning och kronisk värk. Det finns också risk att man kan utveckla s k Frozen shoulder /Frusen skuldra ett annat tillstånd med långdragen smärta. värk och ffa stelhet i axeln. 

Träning efter operation
Se operationsbeskrivning.

Inverkan på framtida idrottsförmåga 
Problem vid axel påfrestande idrotter. Simning är typiskt liksom badminton, tennis, kastidrotter och en del bollsporter som handboll.

Länktips
www.scoi.com