Nyckelbensurvridning

Anatomi/Egenskaper 
Axelleden är uppbyggd av ett flertal leder. Först och främst den egentliga axelleden mellan skulderbladet och överarmsbenet. Det finns också rörlighet mellan skulderbladet och bröstkorgsväggen samt dessutom leder i båda ändarna av nyckelbenet, både mot skulderbladet samt mot bröstbenet. Dessa leder samverkar i axelrörligheten. Axeln är den led i kroppen där rörelseomfånget är klart störst. Leden mellan nyckelben och skulderblad kallas Acromioclavikularleden. Nyckelbenets yttre del stabiliseras och hålls nere av ett flertal starka ledband, både kring själva leden samt ner mot skulderbladet. Dessa kan töjas eller brista helt vid en stukning. Om de brister totalt kan nyckelbenet "hoppa ur led", och stå upp kraftigt under huden. 

Funktion/Betydelse 
Leden har betydelse för den totala axelrörligheten samt en stabiliserande funktion samtidigt. Ledbanden stabiliserar leden.

Förekomst/Riskgrupp 
Skadan är vanlig ffa vid idrotter där fall mot utsträckt arm förekommer samt t ex vid ishockeytacklingar eller fall direkt mot axeln (skidor och snowboard).

Hur uppkommer skadan 
Leden stukas när den trycks ihop ffa när armen tvingas uppåt inåt, exempelvis vid fall mot utsträckt arm eller mot armbågen. Fall direkt mot axeln. Kraftig stöt ex hockeytackling.

Symtom
Akut: Stukning av leden indelas i flera grader beroende på allvarlighetsgrad. Grad 1-2 innebär en lättare stukning med uttöjning av ledbanden ffa runt leden, men utan att de brister helt. Nyckelbenet finns då kvar på sin vanliga plats. Detta ger lokal smärta, svullnad, rörelseinskränkning samt ömhet då man känner över leden. Vid grad 3 skador är leden helt separerad och nyckelbenet upplyftat. Det här syns tydligt och kan ibland misstolkas för nyckelbensbrott. Röntgen kan krävas för säker diagnos. Det finns också skador av grad 4-5 där nyckelbenet ligger helt förskjutet och har fastnat under ex ett benutskott eller en muskel, med kraftig felställning som följd. 

Hur kan man behandla skadan själv 
Grad 1-2 skador läker med vila inom 2-4 veckor. Undvik belastning under några veckor. Tidig rörelseträning så långt smärtan tillåter. Grad 3 skador tar i allmänhet längre tid att "läka ut". Felställningen i leden kvarstår men brukar oftast i det långa loppet endast ge "kosmetiska" besvär Värk, smärta och stelhet avtar efter ibland flera månader lång rehabilitering. 

Hur behandlar en läkare skadan 
Skador av grad 1-2 behandlas alltid utan operation. Vila, smärtavlastning, rörelseträning samt smärtlindrande och inflammationshämmande tabletter kan ges. Eventuellt en avlastande slynga att ha armen i under några få dagar. Rehabiliteringsträning kan ordineras. Vid grad 3 skador är behandlingen fortfarande lite omdiskuterad. I de allra flesta fall rekommenderas icke operativ behandling som ovan. I enstaka fall kan operation där man lägger leden till rätta och fixerar med t ex metallstift tillgripas. Det kräver ofta att ledbanden samtidigt repareras. Operation medför en lång tid med armen i stillhet och medför en lång rehabilitering. Det finns också risk att man senare får värk p g a förslitningsskador i leden där led ändarna "nöter" mot varandra. 

Risk med obehandlad skada 
I de flesta fall inga stora risker. De risker som finns är förenade med senare förslitning i leden och utveckling av artros. Det kan leda till värk från axeln. Vid total urledvridning stannar nyckelbenet kvar upplyftat och kan ge ett störande kosmetiskt resultat. Båda dessa tillstånd kan vid sena besvär då åtgärdas med operation. Man kan antingen ta bort yttersta delen av nyckelbenet eller återskapa ledband som håller nere nyckelbenet.

Träning efter operation 
Beror på typ av operation. Vid borttagande av yttersta delen av nyckelbenet en ganska snabb och fri rehabilitering. I stort omedelbar rörelseträning och efter några veckor styrketräning. Efter operation med återskapande av ledband krävs en längre tids vila och fixation av armen för att det nya ledbandet skall läka och bli starkt. Här får man räkna med 3-4 månaders rehabilitering efter vila innan man kan belasta armen/axeln med någon större tyngd. Återgång till idrott tar upp emot 6 månader. 

Inverkan på framtida idrottsförmåga
Skador på nyckelbensleden kan ibland medföra besvär vid idrottsutövning ffa vid axel påfrestande sporter. Kastidrotter, simning, handboll/basket och ishockey.

Risker för framtiden 
Se ovan.