Operation Akromioplastik

Anledning till operation 
Långvariga axelbesvär vid s k impingement (se diagnoser ) eller slemsäcksinflammation mellan axelledskulan och akromion ("taket" i axelleden. Ibland vid överbelastningstillstånd från senorna i den s k rotatorcuffen. Ibland vid kalkbildningar i dessa senor.

Teknisk beskrivning
Meningen med operationen är att skapa mer utrymme under det beniga taket på axelleden. Detta benutskott kallas akromion och är ibland kurverat, eller har små bennabbar framtill vilket gör att utrymmet blir trångt. När armen lyfts framåt uppåt kommer mjukdelarna i kläm. Detta kan leda till s k impingement. Vid en operation ökas utrymmet genom att slemsäck och ärriga mjukdelar tas bort. Dessutom lossar man oftast ett "ledband" framtill som ytterligare kan göra utrymmet trångt. Slutligen fräser man oftast bort en mindre del av undersidan på själva benet (akromion) Operationen kan antingen utföras med artroskopisk (titthåls) teknik, eller genom öppen operation. Skillnaden är att man vid öppen operation måste lossa en del på axelns ytliga muskulatur, och dessa måste sen läka fast,vilket medför en något längre rehabilitering. Möjligen kan dock resultaten efter öppen operation vara något bättre. Vid artroskopisk operation blir det oftast bara 3 stycken små sår medan det vid öppen operation blir ett större ärr.

Risker för framtiden 
Riskerna vid akromioplastik år små. Naturligtvis finns alltid en liten risk för infektion. Denna är mindre vid titthålskirurgi. En del patienter blir inte helt bra efter en operation. Ca 70-75% blir bra eller mycket bättre efter operation, men en mindre del har kvar besvär. 

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/Rehabilitering 
Själva operationstiden är 30-45 minuter. I de flesta fall utförs ingreppet som dagkirurgi, d v s man går hem samma dag, oavsett öppen eller artroskopisk operation. Har man andra komplicerande sjukdomar kan det bli aktuellt att vara kvar på sjukhuset till dagen efter. Ofta lång rehabiliterings tid. Går något snabbare efter artroskopisk operation. Rehabiliteringsträning, rörlighet och senare styrketräning. I medeltal ca 4 månader till dess att man kan utvärdera hur framgångsrik operationen varit. Återgång i idrott varierar. Man får dock räkna med flera månaders konvalescens. 

Förberedelser/Eftervård 
Innan operation måste konservativ behandling ha prövats och man utför tester, t ex lokalbedövningsinjektion, ev. röntgen och ibland magnetkameraundersökning eller ultraljud. 

Hur blir man kontrollerad efter operationen 
Kontroll 6 veckor efter operation samt ofta efter 3-4 månader. 

Risker för framtiden 
Obehandlat kan besvären öka och kan leda till att muskler/senor  brister, med ökat handikapp som följd.