Operation Axelledsluxation

Anledning till operation 
Om axeln gått ur led upprepade gånger så det begränsar aktivitetsförmågan till vardags eller i samband med motion och idrott kan man göra en stabiliserande operation. I vissa fall fr.a. hos yngre individer kan det bli aktuellt med operation redan efter en eller två ur ledvridningar.

Teknisk beskrivning 
Det är två saker som kan behöva åtgärdas vid instabilitet i axeln. För det första brukar ett ledband med vidhängande ledkapsel lossna från sitt fäste på skulderbladskanten. Dessförinnan har ofta vävnaden töjts ut. Vid operationen fäster man tillbaks ledbandet och stramar också vid behov upp den eventuellt uttöjda ledkapseln. I vissa fall kan ingreppet utföras med s.k. titthålsteknik (artroskopi).

Risker för framtiden 
Förutom en liten risk för infektion är den största risken att rörligheten i leden kan bli begränsad.

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/ Rehabilitering 
Operationen tar vanligtvis c:a 1-2 timmar. Man brukar stanna kvar på sjukhuset över natten efter operationen.

Förberedelser/Eftervård
Efter operationen. har man armen i ett bandage intill kroppen i 3 veckor. Därefter blir det rörelse och styrketräning. Efter 3-6 månader kan man återgå till idrott.

Blir man bra efter operationen 
I c:a 90 % av fallen uppnås god stabilitet.

Hur blir man kontrollerad efter operationen 
Kontrollbesök hos läkaren brukar ske efter 1 månad och 6 månader. Dessemellan regelbunden uppföljning hos fysioterapeuten. 

Inverkan på framtida idrottsförmåga 
I de flesta idrotter brukar det vara möjligt att återfå tillräckligt bra kapacitet för att kunna fortsätta idrottandet. I kastsporter däremot kan det bli problem eftersom även en lättare inskränkning av rörligheten, som ju är en vanlig bieffekt, kan vara avgörande för funktionen.

Risker för framtiden 
Hos c:a 10 % av patienterna med instabilitet i axeln utvecklas mer eller mindre symptomgivande sekundära "förslitningar" 10-15 år efter skadan. Om denna risk kan minskas med en operation, och när man i så fall gör ingreppet, vet vi inte med säkerhet idag.