Frågor och svar

• Måste alla främre korsbandsskador opereras?
Nej. Vi gör i första hand ett försök med rehabilitering under 3 månader. Flera patienter tycker att knäleden fungerar bra efter rehabiliteringsträning. De kan vara med i skolidrott och ägna sig åt de idrotter som de önskar.

De patienter som går vidare till operation är de, som trots rehabilitering, har ostadighetsbesvär från knäleden. Knäleden viker sig och är instabil vid vissa rörelser. Det kan inträffa i vanligt vardagsliv men framför allt vid sport och idrott.

Det går att bli av med knäbesvären om du sänker din aktivitetsnivå, men det vanligaste är att våra patienter vill fortsätt med sin idrott. Idrotten engagerar och det är där som du har dina kompisar, men knäet fungerar inte för att du ska kunna fortsätta. Det är då som en operation blir aktuell.  ”Knäleden är instabil vid önskad aktivitetsnivå”, vilket är operationsindikationen. Och du ska kunna vara med på skolidrotten utan att knäleden är ostadig.

En annan anledning till operation är att du samtidigt med korsbandsskadan har en meniskskada. Meniskerna är viktiga för knäleden. De stabiliserar knäleden, de smörjer knäleden, och sist men inte minst så skyddar meniskerna ledytorna mot förslitningsskador, artros.

Vi försöker därför alltid att laga en trasig menisk men erfarenheten är att en lagad menisk sällan håller i ett knä med en korsbandsskada som inte har opererats. Knäleden måste vara stadig för att skydda den lagade menisken. Därför rekommenderar vi att korsbandet opereras om det samtidigt finns meniskskador som ska lagas.

• Gör det ont att bli opererad?
Vi har flera smärtlindringsmetoder efter operationen. Olika typer av bedövningsmedel sprutas in i knäleden vid slutet av operationen. Du har också en plastkudde över knäleden som det cirkulerar isvatten i. Nedkylningen minskar smärtan och svullnaden. Vi ger naturligtvis också olika mediciner som du kan få som tabletter eller i ditt dropp. Tillsammans blir det effektiv smärtlindring!

• Hur länge stannar jag på sjukhus efter operationen?
Det är olika för olika patienter. De flesta stannar bara en natt på sjukhuset men du åker inte hem förrän du kan gå med kryckor i trappa! Någon av dina föräldrar är också med dig och sover över på sjukhuset när du är under 15 år.

• När kan jag gå till skolan efter operationen?
Efter 4 – 5 dagar. Om det behövs skriver vi intyg för skoltaxi.

• Varför har ni orthos (knäskydd) över knäleden som håller knäleden stilla i 3 veckor? Hos vuxna tillåter man full rörlighet på en gång!
Barn får inte samma problem med inskränkt rörlighet i knäleden efter operationen, som man ibland ser hos vuxna. Det tar flera veckor för en sena att läka fast i en borrkanal, och vi tror att det går bättre om knäleden får vara stilla under de första veckorna.

• När kan jag börja spela fotboll igen?
Tidigast 9 månader efter operationen.

• Blir jag bra i knäleden efter operationen?
Vår statistik är att alla blir bättre och 4 av 5 blir helt nöjda. Du kommer också att vara med i det nationella kvalitetsregistret för opererade korsbandsskador med uppföljning via enkäter på nätet 1, 2, 5 och 10 år från operation. Genom kvalitetsregistret lär vi oss hur det går för våra patienter och vi kan förbättra vår behandling.

• Vad betyder ACL?
Det är förkortningen av Främre korsbandet på engelska: Anterior Cruciate Ligament.