Fotledsvrickning

Anatomi/Egenskaper
I fotleden finns viktiga ledband på utsidan och insidan av foten. Det är mycket vanligt att man skadar dessa då man exempelvis ramlar.

Funktion/Betydelse
Utan dessa ledband skulle foten vara helt slapp och lealös. Ledbanden behövs för att ge en stabil fotled.

Förekomst/Riskgrupp
 
Detta är en av de vanligaste idrottsskadorna.

Hur uppkommer skadan
 
Vid exempelvis fall då foten viks och något håll. Vanligast är att foten viks inåt.

Symtom
 
Smärta, svullnad, blödning i fotleden.

Hur kan man behandla skadan själv
 
Försök genast lägga på ett tryckförband för att förhindra vidare blödning och svullnad. Kyla kan vara behagligt och minska smärtan. Man bör söka läkare för att utesluta annan allvarlig skada såsom benbrott. För att förebygga nya vrickningar är det viktigt att man tränar fotleden med exempelvis balansbräda och gummislang. "En kvart om dagen" brukar alltid nästan förebygga nya skador.

Hur behandlar en läkare skadan
 
Läkaren röntgar ofta för att utesluta benbrott. Det kan vara svårt även för en erfaren läkare att utesluta benbrott. Om det rör sig om en ledbandsskada behöver nästan ingen opereras akut, utan rehabilitering och träning kan ske med hjälp av en fysioterapeut. Kvarstår problemen i cirka 6 månader brukar man vilja göra en artroskopi för att utesluta andra typer skador i fotleden såsom exempelvis en spricka i brosket. 

Risk med obehandlad skada

Upprepade "vrickningar", broskskador.

Träning efter operation
 
Beroende på vilken operationstyp man väljer.

Inverkan på framtida idrottsförmåga
 
Kan hindra idrottsutövande.

Risker för framtiden
 
Obehandlad skada kan ge men för framtiden.