Ledbandsoperation i fotleden

Anledning till operation
Om man "vrickar" foten ofta och har försökt med träning under minst 3 till 6 månader kan operation komma i fråga. Antalet operationer har minskat betydligt de senaste åren pg a att man kan bättre träna bort besvären.

Teknisk beskrivning
 
Den vanligaste metoden är att man förkortar ledbanden på utsidan av foten. ibland kan man vara tvungen att ta använda näraliggande sena som ersättning för det skadade ledbandet.

Risker för framtiden
 
Infektioner och sårläkningsproblem.

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/Rehabilitering
 
Operationen tar mellan 30 och 60 minuter. Operationen görs som dagkirurgi, d v s patienten går hem samma dag. Vi brukar ge patienten ett skydd under ca 4 veckor så att ledbandet kan läka ordentligt. Rehabilitering cirka 8 till 12 veckor, därefter full idrott.

Förberedelser/Eftervård
Inga.

Hur många görs per år
 
I Sverige görs ca 100 ingrepp per år, på Artro Clinic ca 10.

Blir man bra efter operationen
Operationsresultatet brukar var bra och de flesta kan återgå till idrott.

Hur blir man kontrollerad efter operation
 
Återbesök för att ta operationsstygnen och kontroll.

Risker för framtiden
Inga större.