Operation fotledsvrist

Anledning till operationen 
Små bennabbar på framsidan av skenbenet vid fotleden. Patienten ska ha smärt och/eller nedsatt rörlighet.

Teknisk beskrivning
 
Utförs med artroskopi. Kan göras i lokalbedövning. Med en så kallad fräs kan man slipa bort bennabbarna.

Risker för framtiden
 
Infektioner och sårläkningsproblem.

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/ Rehabilitering
 
Operationen tar mellan 15 och 30 minuter. Operationen görs som dagkirurgi, dvs patienten går hem samma dag. Rehabilitering cirka 4 till 8 veckor, därefter full idrott.

Förberedelser/Eftervård
 
Inga.

Hur många görs per år
 
I Sverige görs ca 100 ingrepp per år, på Artro Clinic ca 10-20.

Blir man bra efter operationen
 
Operationsresultatet brukar var bra och de flesta kan återgå till idrott.

Risker för framtiden
 
Inga större risker.