Ljumsksmärtor

Ljumsksmärtor

Anatomi/Egenskaper
Höftens anatomi är väldigt komplex då den är omringad av många muskler från både benen och bålen. Ljumsksmärtor kan bero på en rad olika orsaker. Oftast härstammar besvären från ljumskmuskulaturen, höftböjar-muskeln, inguinalkanalen eller blygdfogen (os-pubis). Smärtorna kan dock även komma från höftleden och andra mer ovanliga orsaker.

Förekomst/Riskgrupp
Förekomsten av ljumskrelaterade smärtor är vanliga i sporter som involverar sparkar, snabba accelerationen och fartminskningar samt riktningsförändringar. Både fotboll och ishockey är sporter som ljumsksmärtor är vanligt förekommande i. Riskfaktorer är bland annat en svag bålmuskulatur, svaghet i höftmuskulaturen samt tidigare skada.

Hur uppkommer skadan
Då orsakerna till ljumsksmärtorna kan bero på ett flertal olika orsaker och kan härstamma från flera olika strukturer kan även skadorna uppstå på flera olika sätt. Skador i senor och muskler uppstår ofta i samband med explosiva rörelser, kraftiga töjning eller i samband med överbelastningar.

Symtom
Sen- och muskelrelaterad smärta uppstår ofta i samband med belastning av den affekterade muskeln. Smärtan avtar oftast efter en ordentlig uppvärmning och kan komma att försämras mycket efter träning. Töjning och explosiva rörelser kan ofta orsaka kraftig smärta.

Hur kan man behandla skadan själv
Vid lindrigare besvär brukar vila och adekvat styrketräning hjälpa. Det är viktigt att undvika ökad smärta efter träningen. Vid kraftiga besvär bör man alltid kontakta en läkare eller fysioterapeut för att få hjälp med rätt diagnostisering.

Hur behandlas skadan
Först och främst måste rätt diagnos ställas för att en lämplig behandling ska kunna ges. Den kliniska undersökningen kan behöva kompletteras med röntgen och i vissa fall kan vidare utredning behövas. I de flesta fall klarar sig patienterna med bra rehabiliteringsträning med fokus på styrka, rörlighet och muskelkoordination men kan vid behov behöva farmaka. Som sista utväg kan operation behövas.

Risk med obehandlad skada
Likt de flesta skador kan obehandlade ljumsksmärtor leda till ökade besvär. Hos aktiva idrottare är denna risk ännu större.