Operation ljumske

Operationsmetod 
Ljumskskada beroende på skada i av ljumsksenorna sk "adduktor longus skada".

Anledning till operationen
 
Om rehabiliteringsträning och annan behandling ej hjälper kan operation tillgripas. Det brukar vara lämpligt att operera alldeles efter säsongen så att rehabiliteringen ska ske innan nästa säsong.

Teknisk beskrivning
 
Via ett litet operationssnitt i ljumsken tittar läkaren på den skadade senan. Läkaren tar bort de förändringar som finns och "rensar rent".

Risker för framtiden
 
Infektioner och sårläkningsproblem.

Hur långt tid tar operationen/Vårdtid/ Rehabilitering
 
Operationen tar mellan 15 och 30 minuter. Operationen görs som dagkirurgi, d v s patienten går hem samma dag. Rehabilitering cirka 8 till 12 veckor, därefter full idrott.

Förberedelser/Eftervård
Inga.

Hur många görs per år
 
I Sverige görs ca 100 ingrepp per år, på Artro Clinic ca 10.

Blir man bra efter operationen
 
Operationsresultatet brukar var bra och de flesta kan återgå till idrott.

Risker för framtiden
 
Inga större. Normal rörlighet men styrkan kan bli sämre men detta inverkar ej på prestationen.