Meniskskada

Anatomi/Egenskaper 
Meniskerna är två halvmånformade stötdämparskivor i knäet. De har viss cirkulation och små skador kan speciellt hos yngre läka av sig självt.

Funktion/Betydelse
 
Stötdämpning - minskar viktbelastningen på ledytorna upp till 5 ggr.

Förekomst/Riskgrupp
 
Vanligt. 

Hur uppkommer skadan
 
Hos yngre som har mer elastiska menisker fordras i regel ett kraftigt vridvåld. Hos äldre kan meniskerna gå sönder lättare, t.ex. vid huksittande.

Symtom 
Smärta, svullnad i leden. Ibland låsningar eller upphakningar. 

Hur kan man behandla skadan själv
 
Undvika att belasta knäet för mycket - då blir det svullet och besvären större. Antiinflammatorisk medicin kan lindra.

Hur behandlas skadan
 
Sjukgymnastik, ibland behövs även operation.

Risk med obehandlad skada
 
Vid upphakningar kan en trasig menisk skava på ledytorna.

Träning efter operation
 
Rehabiliteringsträning.

Inverkan på framtida idrottsförmåga
 
Besvären avgör aktivitetsgraden - det som har hänt har hänt.

Risker för framtiden
 
Ledyteskador = broskslitage