Operation osteokondrit

Operationsmetod 
Oftast kan den lösa broskben biten skruvas eller stiftas fast med artroskopisk "titthålsteknik". I enstaka fall kan operatören vara tvungen att frilägga skadan öppet för att sätta fast biten. Har benbiten redan lossnat från ledytan eller fragmenterats tas de fria kropparna bort med artroskopi och skadan i ledytan "putsas" och kan fås att läka över med ärrvävnad genom att med stift borra eller fräsa in till friskt ben för att frisätta "läkande" celler.

Anledning till operation
 
Ej spontanläkt osteochondritis dissecans.

Risker för framtiden
 
Det föreligger en liten infektionsrisk. 

Hur lång tid tar operationen/Vårdtid/Rehabilitering
 
Operationstiden vid artroskopiskt ingrepp 30 - 60 min. Patienten kan gå hem samma dag. 

Förberedelser/Eftervård
 
Om skadan inte läker spontant utan måste opereras med skruv eller stift kan patienten behöva avlasta knäet och använda kryckor i flera månader. Skruvas biten fast bör dessa skruvar avlägsnas så småningom vid en ny operation och man kontrollerar samtidigt att biten läkt fast ordentligt. Därefter följer en tids rehabilitering med styrketräning för att återfå fullgod muskelfunktion och detta tar ofta 3-4 månader.

Blir man bra efter operationen
 
Om benbrosk biten läker fast är förutsättningarna god att patienten blir helt återställd.

Hur blir man kontrollerad efter operationen
 
Uppföljning sker regelbundet både hos din fysioterapeut som hos din läkare. Hur ofta detta måste ske beror på skadans läkningsförmåga, patientens besvär etc. 

Inverkan på framtida idrottsförmåga
 
Om skadan läker spontant eller efter en operation blir oftast knäet helt återställt. Om benbrosk biten ej läker fast och det har uppstått en bestående skada på ledytan kan detta ge kvarstående besvär i form av värk, belastningssmärta och ledutgjutning i samband med idrott.

Risker för framtiden
 
Eventuellt kan en ledyteskada försämras med tiden och ge mer symptom enligt ovan.