Osteokondrit

Anatomi/Egenskaper 
Avlossning av ben och broskbitar i knäleden.

Förekomst/Riskgrupp
 
Avlossning av ben och broskbitar är ett tillstånd som ofta drabbar unga patienter i tonåren. Det uppstår en förändring i lårbenets ledyta där ofta en spelkule-stor del av brosk och ben luckras upp och så småningom kan lossna och ge upphov till fria kroppar i leden.

Hur uppkommer skadan
 
Osteochondrit i knäleden anses av de flesta vara en sjukdom, men ses antagligen också efter våld mot leden.

Symtom 
Initialt belastningssmärta och utgjutning i leden. Om bitar lossnar från ledytan, sk fria kroppar, förekommer även låsningar och huggsmärtor. 

Hur kan man behandla skadan själv
 
Går ej att behandla själv.

Hur behandlar en läkare skadan
 
Ben och broskbitarna läker ofta fast av sig självt. Din läkare kan följa sjukdomsförloppet med olika röntgenundersökningar och upprepade kliniska undersökningar. Bedömning av skadan sker ofta med att titta in i leden med artroskopi. Om skadan ej läker skruvas eller stiftas benbrosk biten fast.

Risk med obehandlad skada
 
Benbrosk biten lossnar och det uppstår en bestående ledyteskada som kan ge besvär med smärta, värk och återkommande ledsvullnad.

Träning efter operation
 
Om skadan inte läker spontant utan måste opereras med skruv eller stift kan patienten behöva avlasta knäet och använda kryckor i flera månader. Skruvas biten fast bör dessa skruvar avlägsnas så småningom vid en ny operation och man kontrollerar samtidigt att biten läkt fast ordentligt. Därefter följer en tids rehabilitering med styrketräning för att återfå fullgod muskelfunktion och detta tar ofta 3-4 månader.

Inverkan på framtida idrottsförmåga
 
Om skadan läker spontant eller efter en operation blir oftast knäet helt återställt. Om benbrosk biten ej läker fast och det har uppstått en bestående skada på ledytan kan detta ge kvarstående besvär i form av värk, belastningssmärta och ledutgjutning i samband med idrott.

Risker för framtiden
 
Eventuellt kan en ledyteskada försämras med tiden och ge mer symptom enligt ovan.