Höftplastik

Höftsjukdomar som t.ex. artros, där ledbrosket av en eller annan anledning blir förstört, kan man numera mycket framgångsrikt behandla med en operation, en så kallad höftledsplastik.

Höftleden är en av kroppens största leder. Belastningen på leden är stor och motsvarar åtminstone 3 gånger kroppsvikten i varje steg vid vanlig promenad.  Övre lårbensänden är en kula som leder mot en ledskål i bäckenet.
Leden ligger ungefär mitt i ljumsken. Ledytorna består av broskvävnad, som har låg friktion för att tillåta lätt och smidig rörelse. En frisk höftled har stort rörelseomfång såväl framåt-bakåt som i sidled och i vridrörelser.

För det stora flertalet håller höftleden livet ut, men hos en del drabbas leden med tiden av en ”ledsvikt” (artros), där ledbrosket gradvis tunnas ut.
I de flesta fall kan man inte hitta någon bakomliggande orsak, men ibland är det en följd av en medfödd eller tidigt förvärvad ledsjukdom eller en ledgångsreumatism.  Leden kan också tidigare ha skadats vid något kraftigt våld.

När brosket slits ner, blir leden ojämn och benet blottas. I början kan man ha ganska begränsade besvär främst i form av inskränkt rörlighet, men så småningom kan artrosen ge ökande stelhet och tilltagande smärta främst vid och efter aktivitet och så småningom även i vila. Sömnstörande värk är vanligt och man kan ha svårt att klara sina vardagliga sysslor till följd av detta. Hur fort försämringen går är individuellt.

Artros går inte att bota men man kan påverka symtomen. Behandlingen inriktas huvudsakligen på att lindra smärtan. Genom att hålla sig normalviktig, träna rätt och minimera tunga och för höftleden felaktiga lyft, kan man själv påverka besvären av sin artros. Man har ofta behov av smärtlindrande läkemedel tillfälligt eller regelbundet.

Om smärtan så småningom blir ohanterlig kan det bli aktuellt att ersätta leden med en konstgjord led bestående av en metallkula och en ledskål av plast. Den konstgjorda leden är skapad för att så långt möjligt efterlikna vår naturliga led. Målet med en höftplastik är att minska smärta, återvinna funktion och öka livskvaliten.

Läs vidare