Knäplastik

En så kallad knäledsplastik är en operation som framgångsrikt kan behandla knäledssjukdomar där ledbrosket av en eller flera anledningar blivit förstört. Vid en sådan operation så sätter man in konstgjorda ledytor av metall och plast.

Knäleden är kroppens största led. Skelettdelarna i leden är täckta av ledbrosk. Ledbrosket fungerar som stötdämpare och glidyta för leden. En del ledsjukdomar och skador kan leda till att ledbrosket tunnas ut eller skadas.

Den vanligaste orsaken är artros, andra orsaker är reumatoid artrit, trauma, cirkulationsstörning i bärande skelettyta och medfödda ledsjukdomar. När ledbrosket tunnas ut kan man drabbas av ledinflammation med smärta, svullnad och stelhet.

Vanliga symptom vid artros är smärta vid belastning och aktivitet samt smärta och stelhet när man ska gå efter att ha suttit länge. Ofta är det kombinerat med ledsvullnad och värmekänsla. Besvären tilltar långsamt med tiden och det kan tillkomma stelhet, vilovärk och ibland felställning.

Artros går inte att bota, men man kan påverka symptomen. Genom att hålla en normal vikt, träna rätt och minimera tunga lyft kan man lindra besvären och förbättra funktionen. Läkemedel som dämpar smärta och inflammation kan vara av värde. Om icke-operativ behandling inte hjälper och knäleden hamnar i ledsvikt med undermålig funktion och nedsatt livskvalité så kan knäledsplastik vara ett bra behandlingsalternativ.

Operationen innebär att de skadade ledytorna tas bort och nya ytor av metall och plast förankras i det egna skelettet. I samråd med patienten och beroende på skadornas omfattning byter man alla knäledens ledytor eller delar av ytorna. En ledprotes fungerar oftast väl men blir aldrig lika mångsidig och funktionell som en frisk knäled. Målet med ingreppet är att minska smärta, öka rörelseförmågan och därmed nå bättre livskvalité.

Läs vidare