Forskning & Utbildning

Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning - CIFU

Capio Artro Clinic har ett samarbete med Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU), Karolinska Institutet. CIFU lyder under institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid KI. Tillsammans med CIFU har vi skapat en kreativ miljö där det bedrivs klinik, forskning och utbildning under samma tak inom Sophiahemmets område.

En högkvalitativ forskning garanteras genom att Karolinska Institutet medverkar i projekt och ställer forskningsresurser till vårt förfogande. Det är oerhört viktigt att arbeta i en forskningsintensiv miljö. Flera av våra anställda arbetar aktivt med forskning. Hos oss ska patienter erhålla god sjukvård och forskning, utbildning och idrott ska mötas och sätta svensk sjukvård på kartan. 

På Capio Artro Clinic erbjuder vi kurser i egen regi samt i samarbete med KI och Centrum för idrottsskadeforskning & utbildning (CIFU). Det är både universitetsbaserade (poänggivande) kurser och "egna" sk kortkurser såsom endags-, vecko- eller helgkurser.

Aktuella kurser

I högermenyn finns aktuella kurser, både våra egna och kurser som ges av Centrum av idrottsskadeforskning och utbildning i våra lokaler.