Kurs i grundläggande artroskopisk kirurgi - ST-nivå

Denna utbildning vänder sig i första hand till ST-läkare i ortopedi. Kursen går två gånger per år, under hösten vecka 46 och våren vecka 4.

Nivå
Färdiga specialister (Fortbildning), Läkare under specialistutbildning/ST

Övergripande mål
Kursen skall ge deltagaren kunskap i de sjukdomar/skador i rörelseapparaten som är möjliga att behandla med endoskopisk teknik och hur detta specifikt går till såväl teoretiskt samt praktiskt.

Resultat för deltagaren
Den enskilda deltagaren kommer att lära sig grundläggande artroskopisk kirurgi, men med möjlighet att lära sig även mycket avancerad artroskopisk kirurgi, beroende på förkunskaper. Huvudsakligen skall deltagaren behärska artroskopisk knä- och skulderledskirurgi teoretiskt, men även till stora delar praktiskt. Deltagaren kommer också också ha teoretisk kunskap beträffande fotled, armbåge och höftled. Deltagaren kommer också att få direkt feedback på sin kunskap i samband med ett avslutande interaktivt förhör.

Kursplats
Capio Artro Clinic – Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning (CIFU)/KI, Sophiahemmet, Stockholm

Läs mer i Lipus kurskatalog 

Kurskoordinator för kursen är Anna Pappas

Kursansvariga är Björn Engström, Erik Rönnblad och Eva Moström