Forskargruppsmöten/Journal Clubs

De som är forskningsaktiva vid CIFU träffas regelbundet till forskargruppsmöten och Journal Clubs. Dessa träffar är öppna för alla forskare, doktorander och alla andra som kan ha ett intresse av dessa möten.

Nu är datum spikade för våra forskargruppsmöten på CIFU under 2019:

20/2                                 Björn Engström – Journal club
10/4                                 Frida Hansson
19/6                                 Alexander Sandon
4/9                                   Ida Engström
23/10                               Per-Mats Janarv – Journal club
20/11                               Maria Sjöberg

 (”Journal club” möten innebär att det ger poäng till studieplanen)
Under dessa möten presenteras alltid något som kan vara till nytta för doktorander. Tex. så kan det vara en intern/extern gäst som föreläser eller någon som presenterar sin forskning/avhandling.

Alla är välkomna till dessa öppna möten där vi även serverar smörgås och dryck.
Anmälan till dessa möten sker alltid till den som är ansvarig för aktuellt möte och mer detaljerad info kommer upp här inför den aktuella mötesdagen.

Plats för möten är hos oss på Capio Artro Clinic - Sophiahemmet,
Valhallavägen 91, (Plan 3, hus O)