Beställning av Journalkopia

Om du vill kan du beställa en kopia av din journal, det gör du via brev till oss. OBS! Det går ej att beställa journalkopior via e-mail.

Rutin utlämnade av patientjournal till annan vårdgivare

Obligatoriska uppgifter vid en journalbeställning:

  • Patientens personuppgifter och fullständiga namn
  • Beställarens namn
  • Fullständig adress dit journalhandlingen ska skickas
  • Uppgift om vårdperiod och klinik som journalhandlingen ska omfatta

Beställningsrutin - privatpersoner 

Vi ser att du som patient inkommer med en fullmakt gällande din journalbegäran.
Vi skickar journalkopiorna per brev till beställaren (patienten). Journalanteckningarna skickas som brevförsändelse till folkbokföringsadressen.

Beställningsrutin - anhöriga

För förälder till barn under 18 år är Capio Artro Clinic policy att barnet bör få möjlighet att lämna sitt medgivande till att föräldrarna tar del av journalhandlingen, även om lagen inte kräver det. Endast förälder som är registrerad som vårdnadshavare får ta del av journalhandlingen.

Hit skickar du din förfrågan

Capio Artro Clinic
Box 5605
114 86 Stockholm