Efter min operation

Efter min operation

Alla patienter som har genomgått en artroskopi eller någon annan operation får skriftlig information av sin läkare före hemgång. Läs noga igenom alla papper, där finns svar på de flesta frågor.

Sårinformation efter operation i narkos
Har du opererats och fått stygn eller agraffer kommer du bli kallad på sårkontroll ca 2 veckor efter operationen. Då träffar du en sjuksköterska som tar bort förband och stygn samt tejpar ditt/dina ärr och ger vidare information om skötsel i hemmet. 
Fram till sårkontroll ska du inte blöta ner ditt förband. När du duschar ska du plasta in operationsområdet,  i samband med utskrivning efter operationen får du mer information om detta.

Det är viktigt att dina förband sitter kvar fram till din sårkontroll hos oss. Börjar tejpen släppa i kanterna så förstärk med tejp, ta inte bort de yttre förbanden själv i hemmet, det är inte meningen att det ska bytas innan 2 veckor gått.  Om det skulle gå hål i förbandet eller komma ut sårvätska ska du kontakta oss för rådgivning. 


OBS: Bor du inte i Stockholm tar du kontakt med din Vårdcentral för sårkontroll efter operation. Gör du av annan anledning inte din planerade sårkontroll hos oss är vi glada om du meddelar oss detta.

Sårinformation efter operation i lokalbedövning
Har du opererats i lokalbedövning låter du ditt yttre förband (oftast vitt med kanter av plast) sitta kvar 3-5 dagar och de inre minre tejpbitarna (bruna) låter du sitta kvar 7 dagar. Du tar bort dina förband själv i hemmet och behöver inte komma till oss.  

Hemresa
Du ska inte köra bil hem själv efter operationen, ordna gärna med hämtning.

Om du inte kan bli hämtad hjälper vi dig, som är landstingspatient, med en sjukresetaxi från oss till din hemadress. Detta kostar 140 kr oavsett var inom Stockholms län du reser och du betalar resan i efterhand på faktura.

Om sjukresetaxi är aktuellt säger du till personalen.

Försäkringspatienter får själva ombesörja sin hemtransport.