Så hanterar vi din journal

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient. Sammanhållen journalföring ger nya möjligheter för vården att ta del av dina uppgifter.

Allt hänger ihop

Hur du mår är summan av många faktorer. Ju mer vi inom vården känner till om dig, desto snabbare och bättre vård kan vi ge. Därför har vi journaler. I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad, men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Tack vare Patientdatalagen är det nu möjligt för olika vårdgivare att läsa uppgifter i dina journaler, oberoende av vilket landsting, vilken kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Det kallas sammanhållen journalföring

Med sammanhållen journalföring kan din vårdgivare direkt se vilken vård du fått tidigare och om du exempelvis är överkänslig mot något, eller äter en medicin som inte bör kombineras med andra mediciner.

På dina villkor

När din vårdgivare har börjat använda sammanhållen journalföring blir hela eller delar av din journal automatiskt tillgänglig för andra vårdgivare. Det är dock bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del dina uppgifter, och endast efter att du givit ditt samtycke.

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Då ansvarar du själv för att ge din vårdgivare den information han eller hon behöver för att kunna ge dig god och säker vård.

Sammanhållen journalföring införs nu successivt över hela Sverige. På webbplatsen 1177 finns all information samlad. Här kan du också se när din vårdgivare planerar att börja använda sammanhållen journalföring.

Vill du visa delar men inte allt?

Du har rätt att spärra uppgifter i din journal som du inte vill ska vara tillgängliga för andra vårdgivare. Du kan också begära att en spärr tas bort när som helst. 

Vårdnadshavare får inte spärra uppgifter rörande sina barn. Är du barn och ungdom under 18 år har du i takt med stigande ålder och mognad rätt att spärra dina journaluppgifter för elektronisk åtkomst.

Läs vidare