Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar.

Vad kostar ett besök?

Avgifterna bestäms av Hälso- och Sjukvårdsnämden och är samma inom hela länet.
Alla besök hos en läkare (även återbesök) kostar 350 kr. Enda undantaget är första besöket, om remissen är skriven av en husläkare eller distriktsläkare då kostar det 150 kr. Besök hos leg fysioterapeut och sjuksköterska kostar 200 kr/besök.
För barn under 18 år är besöket gratis. Uteblivet besök debiteras patientavgiften.

Högkostnadskort

Spara alla kvitton du får på sjukvårdande instanser, och för in i dem i ditt högkostnadskort. Vi är anslutna till E-frikort. När summan är 1100 kr är du berättigad till ett frikort, men det är ditt ansvar att hålla reda på hur mycket du har betalat.