Ledningsgrupp

Karna Karlsson

VD
Mobil: 073 983 23 43
Epost: Karna

Britta Schmerer

Ekonomichef

Epost:Britta

Christina Mikkelsen

Rehabiliteringschef Sophiahemmet

Epost: Christina

Maria Hållander

Rehabiliteringschef Globen

Epost: Maria

Helena Windahl

Mottagningschef

E-post: Helena

Anna Pappas

Marknads och kommunikationsansvarig

Epost: Anna

Mia Forsberg

Gymansvarig & Friskvårdkonsulent

Epost: Mia

Anders Stålman

Läkarchef

E-post: Anders

Erik Rönnblad

Biträdande läkarchef

Epost:Erik