Operation

Viktig information innan du opererar dig.

Kallelse till operation sker vanligtvis via mail och SMS undantagsvis via telefon och brev.

Läs noga igenom kallelsen och följ instruktionerna där.

Information till dig som skall opereras i narkos.

Information till dig som skall opereras i lokalbedövning.

Duschinstruktioner