Patientlänkar

Nedan finner du som patient länkar till olika myndigheter som kan hjälpa dig om du blivit felbehandlad eller är missnöjd med din behandling.

Patientnämnden
Patientförsäkringen
HSAN
Blanketter till Patientförsäkringen