För dig som patient

Vi erbjuder vård i hemmet till dig med svåra besvär av en obotlig sjukdom eller till dig som har tillfälligt behov av medicinska insatser i hemmet.