Att vårdas av oss

Som patient hos oss får du avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) av erfaren personal med hög medicinsk kompetens. Vi finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Detta erbjuder vi dig

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Om du önskar har vi ett etablerat samarbete med sjukhuspräst och förmedlar vid behov kontakt med andra religiösa samfund.

Vi har ett nära samarbete med andra vårdgivare och kommunens hemtjänst för att samordna och underlätta vården för dig som patient.

Du kan alltid nå oss

När du är patient hos oss kan du alltid komma i kontakt med oss på telefon. Vi svarar alltid och kan göra akuta eller planerade besök dygnet runt.

Individuell vårdplan anpassad efter dina behov

Det är viktigt att du känner dig trygg, väl omhändertagen och delaktig i den vård du får på Capio ASIH Dalen. Tillsammans med dig och dina anhöriga planerar vi din vård utifrån dina behov. Med detta som underlag bestämmer vi hur ofta vi besöker dig och hur din vård och behandling ska se ut.

Vårt mål är att du ska må så bra som möjligt med högsta möjliga livskvalité och att din vardag fungerar på bästa sätt, trots svår sjukdom. Ditt vårdbehov avgör hur länge du är inskriven i ASIH.

Vård och mediciner är kostnadsfria

Vården och läkemedel från ASIH är avgiftsfritt för dig som är patient. Vi levererar dina läkemedel hem till dig via dosett eller ASIH-dos. Vi kan däremot inte ersätta dig om du hämtar ut läkemedel på apoteket.

Praktisk information inför hembesöken

När du är patient hos oss hoppas vi att du kan ta hänsyn till följande:

  • Vi ber dig eller någon annan i ditt hem att inte röka i hemmet när vi är hos dig.
  • Om du har husdjur önskar vi att du håller dem i ett annat rum under våra besök.
  • För att vi lätt ska hitta till ditt hus och komma fram till det är vi tacksamma om huset är märkt med gatunummer, att det är framkomligt på tomten och gärna upplyst, inte minst vintertid.
  • Vi behöver förvara sjukvårdsmaterial hemma hos dig och ha tillgång till bra belysning och en arbetsyta för att kunna arbeta på ett säkert sätt.
  • Dina behov av hygien, dagliga göromål som av- och påklädning, matlagning, matinköp och liknande behöver vara tillgodosedda för att vård via ASIH ska vara möjlig. Detta tillgodoses via kommunens hemtjänst som beviljas av bståndshandläggare. Vi hjälper gärna till att förmedla kontakt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio ASIH Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon:08-684 33 821