Detta är ASIH

Vi erbjuder vård i hemmet till dig med svåra besvär av en obotlig sjukdom eller till dig som har tillfälligt behov av medicinska insatser i hemmet.

Vad är ASIH?

Vi på Capio ASIH Dalen är specialiserade på att ge vård i hemmet till patienter med behov av avancerade sjukvårdsinsatser som vårdcentralen inte kan tillgodose genom basal hemsjukvård via primärvården och där alternativet annars är inneliggande sjukhusvård.

Vi finns tillgängliga dygnets alla timmar. ASIH-vården är kostnadsfri.

Läs mer om hur det är Att vårdas av oss.

Vem kan få ASIH?

Som patient inom ASIH kan du ha något av följande:

  • Ett stabilt sjukdomstillstånd som kräver specialiserad vård med hög tillgänglighet,
  • En allvarlig kronisk sjukdom som kräver specialiserad vård för att du ska kunna vara hemma,
  • En komplex sjukdoms- eller symtombild som inte går att bota, som innebär att du har en begränsad återstående livstid och du därför behöver komplex lindrande medicinsk vård och behandling.

Vi samarbetar med andra kliniker och kommunens hemtjänst.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring hur det är att vara patient hos oss eller har andra frågor om Capio ASIH Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 821