Din egen vårdplan

Vi vill att du och dina anhöriga känner er trygga och delaktiga i vården som du får av oss på Capio ASIH Dalen. Därför skapar vi tillsammans med er en individuell vårdplan som är anpassad efter dina behov och din livssituation.

I samtal med dig och dina närstående sätter vi i början av vårdtiden upp mål för den tid du är inskriven hos oss. Utifrån målen hjälps alla i ditt vårdteam åt med olika åtgärder för att du ska uppnå det vi har kommit överens om.

Det kan handla om vilka läkemedel du ska få, vilken typ av träning du behöver och hur den ska se ut, om du behöver hjälpmedel, bostadsanpassning och så vidare. Allt antecknas i din journal, så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

Vi utvärderar kontinuerligt vårdplanen under vårdtiden och uppdaterar den om dina behov förändras.

Utskrivning

Vårt mål är att ge dig trygghet och högsta möjliga livskvalité så att din vardag fungerar på bästa sätt, trots svår sjukdom. Din situation och dina behov av avancerad sjukvård avgör hur länge du behandlas av oss. Vi har patienter som är inskrivna några dagar medan andra är inskrivna en längre tid.

När utskrivning från ASIH blir aktuell tar vi kontakt med mottagande vårdgivare och rapporterar vad vi har behandlat och hur ditt fortsatta vårdbehov ser ut. Du får ett trygghetskvitto av oss med instruktion om vart du ska vända dig vid eventuell försämring i framtiden.

Blir du tillfälligt utskriven från ASIH på grund av sjukhusinläggning är du naturligtvis välkommen tillbaka till oss om vårdbehovet kvarstår när det blir aktuellt med hemgång.

Frågor kring din vårdplan?

Om du eller dina anhöriga har några frågor eller funderingar kring din vårdplan eller annat som rör Capio ASIH Dalen så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Telefon: 08-684 33 821