Vi som kommer hem till dig

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister. Alla kan komma till dig, beroende på dina behov, utan kostnad.

Vi vill ge dig och dina anhöriga bästa tänkbara vård och stöd. Därför får du tillgång till vårt multiprofessionella team med spetskompetens för avancerad sjukvård i hemmet. Vi tar tillsammans hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

I teamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist. Vi kan också erbjuda tillgång till präst eller vid behov förmedla kontakt med andra religiösa samfund.

Vilka i teamet kommer, och hur ofta?

Dina behov och din livssituation avgör vilka personer i teamet som kommer hem till dig. I samråd med dig och dina närstående bestämmer vi hur ofta du får besök av oss. Vi har patienter som vi besöker flera gånger om dagen och även på natten. Vi är tillgängliga dygnet runt årets alla dagar.

Detta kan vi hjälpa dig med

Hemma hos dig kan vi erbjuda lika avancerade behandlingar som på sjukhus. Vi kan till exempel ge smärtlindring och intravenöst dropp, antibiotika, genomföra blodtransfusioner och erbjuda samtalsstöd. Utöver detta kan vi hjälpa till med anpassningar av hemmet och ge råd om hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Bli patient hos oss

Prata med din läkare om du tror att du kan vårdas hemma med ASIH. Om din behandlande läkare bedömer att det går bra, kan han eller hon skicka en remiss till oss på Capio ASIH Dalen.

Läs mer under Att vårdas av oss.