För vårdgivare och remittenter

Välkommen att remittera dina patienter i behov av ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, till oss!

Capio ASIH Dalen

Telefon: 08-684 33 814
Fax: 08-684 33 826

Remissansvarig sjuksköterska nås vardagar mellan 08:00 och 16:00. Övrig tid finns telefonsvarare.

Om Capio ASIH Dalen

Capio ASIH Dalen utgår ifrån Dalens sjukhus i närheten av Globen och ingår i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB.

ASIH är ett alternativ eller komplement till sjukhusvård när grundläggande medicinsk behandling inte räcker till utan patientens behov är mer resurskrävande vilket gör att han/hon behöver insatser av ett läkarlett multiprofessionellt team dygnet runt.

Capio ASIH Dalen samarbetar med sjukhusets geriatriska avdelningar och palliativa avdelning, vilket innebär att patienter som är anslutna till oss kan läggas in direkt utan att behöva söka akutmottagning vid försämring som kräver inneliggande vård.

Vårt mål är att våra patienter ska må så bra som möjligt och att deras vardag fungerar på bästa sätt, trots svår sjukdom.

Läkarledda multiprofessionella team

När vi ansluter en patient till oss får han eller hon insatser av våra läkarledda multiprofessionella team dygnet runt, årets alla dagar. Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Målgruppen är:

  • Patienter med ett stabilt sjukdomstillstånd och i behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus
  • Patienter med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att möjliggöra vistelse i hemmet.
  • Patienter med komplex sjukdoms/symtombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptom-lindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Målgruppen omfattar patienter som valt Vårdgivaren (Capio ASIH Dalen) och är införstådda med att  vårdas i hemmet. Målgruppen omfattar även  de patienter som inte kan eller vill göra ett aktivt val av vårdgivare men som accepetrar att vårdas i hemmet. Vårdformen kräver att också anhöriga i hushållet accepterar vårdformen avancerad sjukvård i hemmet.

Vårt upptagningsområde

Stockholms län är uppdelat i åtta olika upptagningsområden för ASIH. Vi tar emot patienter i område 3, 4 och 5. Vi arbetar för att ständigt kunna erbjuda remiterade patienter inom uppdraget omedelbar plats, för aktuellt platsläge se Belport  (beläggningsportalen för sjukvården)

Vår vårdform

Vi behandlar patienter som aktivt valt oss som vårdgivare och är införstådda med att vårdas i hemmet. Vi behandlar även patienter som inte kan eller vill göra ett aktivt val av vårdgivare men som accepterar vård i hemmet. Vår vårdform kräver att också anhöriga i hushållet accepterar vårdformen avancerad sjukvård i hemmet.

Du som remitterar till oss

Du som remitterar, tänk på att:

- Ange vilka insatser som patienten behöver utöver basal hemsjukvård, och som motiverar vård inom ASIH. Till exempel: ”Vårdbehov dygnet runt” eller ”behov av insatser från flera yrkeskategorier” (läkare, sjuksköterskor och paramedicinare).

- En kort beskrivning av patientens sjukhistoria räcker om du remitterar i TakeCare.

- Ring och fråga oss om du är osäker!

Så här remitterar du till oss

Remiss skickar du enklast via Take Care. Är ni anslutna till ett annat journalsystem går det bra att fylla i blanketten Remissunderlag (PDF) och faxa den till oss på 08-684 33 826. Både din patient och deras eventuella anhöriga måste vara informerade om remissen.

Vi besvarar inkommen remiss inom fyra timmar. När remissen blivit bedömd och godkänd kontaktar vi patienten per telefon för att planera in ett första besök.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Om du har några frågor eller funderingar om Capio ASIH Dalen eller om remittering till oss så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Telefon: 08-684 33 814